Curso de ofimática básica para aprender el funcionamiento inicial del sistema operativo, el procesador de textos, internet, email, etc…

El curso se realizará a lo largo de 3 meses. Por lo que se realizará en 3 ocasiones a lo largo del presente curso.

Se trata de un nivel muy básico, prácticamente de alfabetización informática. No recomendado para alumnado que se desenvuelve bien con los ordenadores.

La intenció d’este curs d’informàtica básica és la d’acostar als alumnes, d’una manera pràctica, a les qüestions més importants i necessàries que demana la societat, com ara:

          Elements principals d’un ordinador i funció principal.

          Creació i gestió dels documents amb ordinadors.

          Tractament de textos i d’imatges amb un procesador.

          Creació i gestió d’un compte de correu electrònic.

          Coneixement i utilització de les principals ferramentes a Internet: navegadors, gestors de descàrrega, etc.

          La seguretat amb els ordinadors i amb Internet: com evitar els problemes amb la nostres dades.

          Ferramentes de conversa (amb ordinador o amb el móvil): Xat, Whatsapp…

          L’ús del móvil

 

El que es pretén amb este curs de tres mesos és que els alumnes i les alumnes siguen capaços de moure’s amb confiança en el món d’aquestes tecnologies, de manera que puguen utilitzar estos mitjans amb eficàcia.

Está pendiente el horario del curso hasta confirmar la disponibilidad de profesorado