Programa anual de formació del professorat

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Curs 2017-2018. Projecte de formació en centres: Estratègies d'aprenentatge, Motivació i Treball Col·laboratiu en alumnat de l'Escola d'Adults mitjançant la Inteligència Emocional i la Neurodidàctia

Curs 2017-2018 Grup de treball: El·laboració i recopilació de recursos comunicatius en valencià i anglés per als models d'ensenyament moderns en CFPA.

Curs 2017-2018 Grup de treball: El·laboració de material de ciències per a escoles d'educació d'adults

Curs 2015-2016. Seminari: Els reptes de l'EPA en el segle XXI

Curs 2014-2015. Grup de treball: Millora del sistema de qualitat a través del coaching

Curs 2013-2014. Grup de treball: Desenvolupament d'un sistema de qualitat amb ferramentes informàtiques

Curs 2012-2013. Projecte de formació en centres: Millora de la qualitat del centre a través de les noves tecnologies

Curs 2010-2011. Projecte de formació en centres: La competència comunicativa i la metodologia CLIL