Memoria 2016/17 de Valencià Mitjà CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Tenint en compte la tipologia d'exàmens de la JQCV, hem treballat usant com a basa el llibre Nou d'ací i d'allá de l'editorial Tabarca ja que presenta un format molt similar a l'examen real de la JQCV. Paral·lelament a l'ús del llibre, setmanalment hem treballat els apartats de la segon fase de l'examen: dicats i expressió oral. A partir del segon trimestre hem intruduït les redaccions a través de les quals hem destacat les errades per anar millorant en l'expressió escrita. Els últims mesos abans de l'examen s'han fet simulacres de les dues fases de l'exmamen a l'aula per tal que els alumnes calcularen el temps i comprovaren el seu nivell. Cal destacar que s'ha promocionat també les lectures en Valencià així com també s'ha motivat als alumnes per participar en el voluntariat pel valencià com aprenents. A nivell general, els objectius que s'havien plantejat a l'inici de curs s'han assolit satoisfactòriament ja que els alumnes han assolit un bon nivell de Valencià . Malgrat aquest nivell cal mencionar que molts alumnes no han passat la primera fase de la prova possiblement per falta d'estratègia a l'hora de fer l'examen. Molts alumnes han contestat massa preguntes i això els ha descomptat molt a la nota final. Tot i que haviem fet simulacres i sabien que les errades els descomptaven calia més estratègia d'examen.

Dificultats trobades:

La dificultat més destacable ha estat treballar l'expressió oral i escrita ja que hi havia molts alumnes castellanoparlants que mostraven un baix nivell d'expressió oral i d'altres valencianoparlants que presentaven mancances en l'escriptura. Tot i això cal destacar que l'alumnat compartia un mateix objectiu, partia d'un nivell similar i ha treballat molt durant tot el curs. Tot açò a permés que treballàrem d'una manera molt còmoda i equilibrada. Cal destacar que el nombre de matriculats al començament de curs era de 30. Del total d'alumnes únicament uns 13 alumnes han assistit fins al final de curs. 11 dels alumnes s'han presentat a l'exàmen del mitjà i dos alumnes al superior.

Propostes de millora:

Com que el proper curs s'implantarà el nou model d'examen del mitjà de la JQCV, s'haurà de canviar el llibre i començar ja des de setembre i octubre a preparar per al nou model d'examen. Per tant seria convenient buscar un llibre de text adaptat a les noves proves i treballar tenint en compte el nou model. Una altra proposta és que facen a classe simulacres d'exàmens per tal d'aprendre a gestionar el temps i comprovar el seu nivell.

Materials utilitzats:

  • Nou d'ací i d'allà, Tabarca
  • Exàmens d'altre convocatòries.
  • Fitxes elaborades per la professora.