Memoria 2016/17 de Inglés Pre-Intermediate CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Enguany s'ha ofertat dos grups d'aquest nivell en horaris diferents: un de vesprada i altre de nit. En general el treball d'ambdós grups ha estat correcte. Els grups diferixen en nombre d'alumnat assistent i participació, sent el de la nit menys nombrós. Durant el curs, l'alumnat tenia predisposició a aprendre nous conceptes, assimilar els continguts assolits en darrers cursos i ampliar vocabulari. Els objectius s'han aconseguit en termes generals, malgrat que el grup de la nit ha estat menys compromesos en el treball a casa i classe. S'ha combinat la utilització del llibre de text amb materials d'actualitat: sobretot cançons, jocs, readings i magazines.

Dificultats trobades:

En concret la dificultat trobada ha estat en el grup de la nit, que des del primer moment ha destacat la diferència de nivell entre els assistents. Tanmateix cal destacar el suport entre l'alumnat i l'esforç per seguir les classes. En general, han demostrat interés i participació. Respecte al treball en classe, l'alumnat reclamava més activitats lúdiques, com ara cançons, vídeos i jocs, que no activitats d'assimilació de conceptes nous. És important dir que aquest curs comporta la introducció de continguts totalment nous que cal aprendre a poc a poc, però que impartits mitjançant exercicis lúdics no són atractius per a l'alumnat ni significatives des del punt de vista del contingut, ni productives des del punt de vista del professorat.


Propostes de millora:

Es proposa per a millorar en els próxims cursos anivellar a l'alumnat per tal d'evitar casos de dispersió a la classe, a més de fer partíceps als alumnes de què comencen una etapa que implica un major esforç i estudi. S'hauria d'aprofundir més en assentar conceptes bàsics, així com també en l'speaking i writing.

Materials utilitzats:

  • New English File Pre-intermediate, Third Edition pack. Editorial Oxford
  • Altres materials d'interés

S'ha oferit a l'alumnat la possibilitat d'adquirir materials addicionals:

  • My Grammar Lab, Pearson
  • Mini diccionario visual Español-Inglés, Larousse