Memoria 2016/17 de Inglés B12 CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

S'han acomplit tots els objectius programats per a aquest curs i els alumnes han pogut presentar-se als exàmens de certificació de les EOI i/o d'altres entitats havent treballat tots els continguts previstos ja que els objectius d'aquest curs vénen marcats per la legislació vigent pel que fa als continguts dels nivells Intermedi (B1) i Avançat (B2), i resumits en la guia del candidat que cada curs publiquen les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana.


Dificultats trobades:

Les dificultats que podem trobar en aquest curs, d'igual manera que als cursos d'anglés en general, és l’heterogeneitat dels alumnes que el conformen. A més, durant el primer mes de classes, tot i que l'alumnat ha rebut informació al moment de la matrícula, molts alumnes se n’adonen que no estan al grup que s’adapta millor als seus coneixements i destreses, qüestió que retarda un poc la posada en marxa.

Aquest curs, el grup ha disposat de 4 hores lectives que s'han repartit de la següent forma:

  • 2 hores dedicades exclusivament a la pràctica del nivell B1
  • 2 hores dedicades exclusivament a la pràctica del nivell B2

Tot i açò, dues hores per a cada nivell resulten insuficients ja que el nivell que han d'aconseguir suposa una inversió d'hores major. Tot i que els alumnes ténen feina que fer a casa, per motius de feina o familiars no ha pogut dedicar les hores necessàires.

Propostes de millora:

  • Utilitzar un dossier diferent o un llibre adequat al nivell.
  • Fomentar la destresa oral


Materials utilitzats:

  • dossier de continguts gramaticals, lèxics i destreses escrites (lectura i escriptura) que arreplega les proves publicades per les EOI de la Comunitat Valenciana així com continguts de fonts diverses
  • dossier de destreses orals (escoltar i parlar) que arreplega les proves publicades per les EOI del nivell B1
  • dossier de destreses orals (escoltar i parlar) que arreplega les proves publicades per les EOI del nivell B2

A més, s'ha facilitat a l'alumnat material disponible en format digital sobre les diferents destreses i habilitats.

S'ha oferit a l'alumnat la possibilitat d'adquirir materials addicionals:

  • My Grammar Lab, Pearson
  • Mini diccionario visual Español-Inglés, Larousse