Memoria 2016/17 Traducción y asesoría lingüística

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Tota la documentació del centre ha estat difosa en les dues llengües oficials tant a través de mitjans escrits com a través de mitjans informàtics.

Pel que fa a la web de centre, s’ofereix la possibilitat que puga ser traduïda a les llengües utilitzades per l’alumnat del centre (alemany, àrab, català, espanyol, francés, anglés i xinés).

Dificultats trobades:

Cap dificultat trobada.

Propostes de millora:

Cap proposta a destacar.