Memoria 2016/17 Departamento de Comunicación

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

El departament de Comunicació ha assolit tots els objectius programats en iniciar-se el curs.

Dificultats trobades:

Cap dificultat a destacar.

Propostes de millora:

cap proposta de millora