Memoria 2016/17 Biblioteca

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Aquest curs, gràcies a la col·laboració d'una alumna en pràctiques, s'han pogut realitzar les següents tasques de manteniment de biblioteca:

  • Distribució del material segons el sistema CDU (classificació decimal universal)
  • Rotulació dels diferents espais de la biblioteca
  • Facilitació al professorat dels materials disponibles tant tradicionals com digitals

Dificultats trobades:

La principal dificultat és la de compartir el mateix espai amb un centre diferent. Açò implica que es dispose d’un espai físic de tot insuficient per al material propi del nostre Centre. A més, l’IES no es mostra, de moment, disposat a treballar de manera conjunta per millorar els recursos bibliogràfics d’ambdós centres.

No s’ ha establit un horari de biblioteca, per la qual cosa el servici de prèstec ha sigut a través del professorat. Donat que la docència es porta a terme en un edifici diferent a la biblioteca ha sigut una dificultat més.

No s’ ha instalat un ordinador del Centre en la biblioteca per manca de decisió per part dels dos centres afectats.

Propostes de millora:

Aconseguir portar a terme els assumptes pendents.

Establir un horari fixe de biblioteca que supose la implicació del professorat i de l’alumnat.

Disposar d’una aula pròpia del Centre a l’edifici on s’imparteix la docència que puguera funcionar com a biblioteca i que facilitara la centralització de serveis.