Memoria 2016/17 Asociación de Alumnos

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Un any més, hem comptat amb l'ajut i la implicació de l'associació que ha participat de manera activa en l'organització d'activitats. Aquestes activitats han tingut com a principal objectiu facilitar la socialització entre els membres de l'escola així com la cohesió intergrupal. També s'han realitzat activitats extraescolars relacionades amb els continguts curriculars de les diferents àrees.

Dificultats trobades:

Cap dificultat a destacar

Propostes de millora:

Cap proposta de millora