Memoria 2014/15 Biblioteca

De WikiEpa
Revisión a fecha de 15:44 29 feb 2016; CFPAMenicil (Discusión | contribuciones)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

Queda pendent fer una purga del material que ha quedat obsolet i el procés d’informatització del material i dels usuaris, degut a que part de la biblioteca encara està en la Casa de la Cultura i la del Centre està en el mateix lloc que la del Centre i no ha hagut cap col.laboració a l’hora de coordinar horaris.

Dificultats trobades:

La principal dificultat és la de compartir el mateix espai amb un centre diferent. Açò implica que es dispose d’un espai físic de tot insuficient per al material propi del nostre Centre. A més, l’IES no es mostra, de moment, disposat a treballar de manera conjunta per millorar els recursos bibliogràfics d’ambdós centres.

No s’ ha establit un horari de biblioteca, per la qual cosa el servici de prèstec ha sigut a través del professorat. Donat que la docència es porta a terme en un edifici diferent a la biblioteca ha sigut una dificultat més.

No s’ ha instalat un ordinador del Centre en la biblioteca per manca de decisió per part dels dos centres afectats.

Propostes de millora:

Aconseguir portar a terme els assumptes pendents.

Establir un horari fixe de biblioteca que supose la implicació del professorat i de l’alumnat.

Disposar d’una aula pròpia del Centre a l’edifici on s’imparteix la docència que puguera funcionar com a biblioteca i que facilitara la centralització de serveis.