Memoria 2014/15 Banc de llibres

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Consecució dels objectius:

El CFPA Menicil continua el curs 2014-2015 amb el banc de llibres.

Al mes de juny, els alumnes que han volgut s'han acollit a l’opció de recompra per part de l’Associació d’Alumnes sota les següents condicions:

  • Es recompraran només aquells llibres adquirits durant el curs actual.
  • Es durà a terme només a les dates establertes de les que s’informarà amb suficient antelació.
  • Es reemborsarà com a màxim el 80% del preu total pel qual l’alumnat va adquirir el llibre en començar el curs. En cap cas es reemborsarà el preu total.
  • És condició indispensable que el llibre estiga en bones condicions.

En el cas de l’alumnat amb dificultats econòmiques, s’adoptaran les següents mesures:

  • L’Associació d’Alumnes posarà els llibres de text a disposició de l’alumnat per un 20% del seu preu total.
  • L’alumne desemborsarà el 20% del preu total del llibre en concepte de fiança no retornable.
  • El préstec del llibre de text finalitza en acabar el curs.
  • És condició indispensable que el llibre estiga en bones condicions.

En cas que no s’acomplisquen les condicions establertes en aquest document, el claustre decidirà les mesures a prendre.

Dificultats trobades:

Cap dificultat a destacar.

Propostes de millora:

Esperem i desitgem que el curs vinent molts més alumnes s'acullen a aquesta opció.