Memoria 2013/14 de Valencià Elemental CFPA Menicil

De WikiEpa
Saltar a: navegación, buscar

Grau de consecució dels objectius:

S’ha aconseguit treballar per complet el temari de la prova referida als continguts que la JQCV proposa. També hem fet servir el Nou Apte i les proves de la JQCV dels últims anys ( des de el 2009). L’ambient de treball a l’aula ha sigut satisfactori. Hem practicat molt la lectura i l’oralitat.

Dificultats trobades:

Cap dificultat a remarcar, sols lamentar els alumnes que han causat baixa durant el curs.

Propostes de millora:

Incrementar el nivell de lectura de diferents textos que disposen en la biblioteca del centre.

Materials utilitzats:

  • Valencià elemental b1. Edit. Castellnou.
  • Nou Apte 1. Nivell elemental Edit. Adonay.
  • Proves de la JQCV.